ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี 2563

นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นทะเบียน 11 ก.ย. – 17 ก.ค.
นักศึกษา รหัส 62 และ ต่ำกว่า ลงทะเบียน 2 – 7 ก.ค.
นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ลงทะเบียน 21 – 24 ก.ค.
เปิดภาคการศึกษาต้น 27 กค.
รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Deep Learning for Computer Vision”

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/2IBiSTF

รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น!!!
ค่าลงทะเบียน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) สนับสนุนทุน 10,000 บาท ผู้เข้าอบรมชำระเพียง 4,000 บาท
สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2XlUJbZ