ดูงาน 2565

สาขาวิชาฯจัดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา2565 ในวันที่ 24-27กรกฎาคม 2565 ณ บริษัทเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และบริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
🙏ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ขอบคุณอาจารย์อนัตต์ ผู้จัดดูงานในครั้งนี้ และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 😍

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี 2563

นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นทะเบียน 11 ก.ย. – 17 ก.ค.
นักศึกษา รหัส 62 และ ต่ำกว่า ลงทะเบียน 2 – 7 ก.ค.
นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ลงทะเบียน 21 – 24 ก.ค.
เปิดภาคการศึกษาต้น 27 กค.
รายละเอียด