ดูงาน 2565

สาขาวิชาฯจัดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปี 4 ปีการศึกษา2565 ในวันที่ 24-27กรกฎาคม 2565 ณ บริษัทเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และบริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
🙏ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ขอบคุณอาจารย์อนัตต์ ผู้จัดดูงานในครั้งนี้ และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 😍