ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี 2563

นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นทะเบียน 11 ก.ย. – 17 ก.ค.
นักศึกษา รหัส 62 และ ต่ำกว่า ลงทะเบียน 2 – 7 ก.ค.
นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ลงทะเบียน 21 – 24 ก.ค.
เปิดภาคการศึกษาต้น 27 กค.
รายละเอียด