ค่าย “ที่นั่งเรียน Online WI-FI Free เพื่อน้อง”


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม HPE Aruba Networking together with Partner โครงการที่นั่งเรียน Online “WI-FI Free เพื่อน้อง” ผู้ร่วมดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ทีม HPE Aruba Networking ทีมบริษัท บริษัท ไอทีกรีน จำกัด (มหาชน) ทีมบริษัท บริษัทเน็ทเวอร์คส์เอ็กซ์พลัส จำกัด และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) และโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์) อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ช่าว มข