นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 3 จากเวที NTT Digital Innovation Challenge 2023

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษา จำนวน 6 ทีม ทีมละ 3คน เข้าร่วมการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023
มีผู้สมัครกว่า 62 ทีม จากสถาบันทั่วประเทศไทย  แข่งขัน ณ  บริษัท NTT(Thailand) Limited อาคาร Column Tower กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว พร้อมด้วย อ.ดร.ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์ และอ.ดร.นรวิทย์ ตันมิตร ควบคุมดูแลนักศึกษา

ทีม 52hurtz ประกอบด้วย 1.นายภัทรนัย คำไตรย์ 2.นายพรพจน์ เจตน์พิพัฒนพงษ์ 3.นายศุภชัย สุทธิประภา คว้ารางวัลที่ 3 ในเวทีการแข่งขันครั้งนี้