นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล TESA Top Gun Rally 2023

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัลในเวทีการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 TESA Top Gun Rally 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจำนวน 15 คน แบ่งเป็นทีมละ 5 คน ทีมแข่งขันจริง 1 ทีม และทีมสังเกตการณ์ 2 ทีม โดยมี ผศ.ดร.ดารณี หอมดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ในนามทีม SEE-IT 2023 คือ 1.นาย พลภณ สุนทรภาส 2.นายพีรพล สุดภู่ทอง 3.นายพีร์พัทธ ขานทะราชา 4.นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ 5.นายอมรฤทธิ์ ตั้งฤดี และ รางวัลขวัญใจผู้เข้าแข่งขัน Friendship Award รางวัลสำคัญ สำหรับการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ได้มาจากการโหวตของเพื่อนๆ เพราะเห็นว่าทีมนั้นมีอัธยาศัยดี มีความโอบอ้อมอารี เป็นมิตรไมตรี
อ่านต่อ https://kku.world/e34m5