โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Deep Learning for Computer Vision”

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/2IBiSTF

รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น!!!
ค่าลงทะเบียน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) สนับสนุนทุน 10,000 บาท ผู้เข้าอบรมชำระเพียง 4,000 บาท
สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2XlUJbZ

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th/


admission