นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล TESA Top Gun Rally 2023

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัลในเวทีการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 TESA Top Gun Rally 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจำนวน 15 คน แบ่งเป็นทีมละ 5 คน ทีมแข่งขันจริง 1 ทีม และทีมสังเกตการณ์ 2 ทีม โดยมี ผศ.ดร.ดารณี หอมดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ในนามทีม SEE-IT 2023 คือ 1.นาย พลภณ สุนทรภาส 2.นายพีรพล สุดภู่ทอง 3.นายพีร์พัทธ ขานทะราชา 4.นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ 5.นายอมรฤทธิ์ ตั้งฤดี และ รางวัลขวัญใจผู้เข้าแข่งขัน Friendship Award รางวัลสำคัญ สำหรับการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ได้มาจากการโหวตของเพื่อนๆ เพราะเห็นว่าทีมนั้นมีอัธยาศัยดี มีความโอบอ้อมอารี เป็นมิตรไมตรี
อ่านต่อ https://kku.world/e34m5

ค่าย “ที่นั่งเรียน Online WI-FI Free เพื่อน้อง”


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม HPE Aruba Networking together with Partner โครงการที่นั่งเรียน Online “WI-FI Free เพื่อน้อง” ผู้ร่วมดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ทีม HPE Aruba Networking ทีมบริษัท บริษัท ไอทีกรีน จำกัด (มหาชน) ทีมบริษัท บริษัทเน็ทเวอร์คส์เอ็กซ์พลัส จำกัด และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) และโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์) อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ช่าว มข

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 3 จากเวที NTT Digital Innovation Challenge 2023

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษา จำนวน 6 ทีม ทีมละ 3คน เข้าร่วมการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023
มีผู้สมัครกว่า 62 ทีม จากสถาบันทั่วประเทศไทย  แข่งขัน ณ  บริษัท NTT(Thailand) Limited อาคาร Column Tower กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว พร้อมด้วย อ.ดร.ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์ และอ.ดร.นรวิทย์ ตันมิตร ควบคุมดูแลนักศึกษา

ทีม 52hurtz ประกอบด้วย 1.นายภัทรนัย คำไตรย์ 2.นายพรพจน์ เจตน์พิพัฒนพงษ์ 3.นายศุภชัย สุทธิประภา คว้ารางวัลที่ 3 ในเวทีการแข่งขันครั้งนี้

Open House

8 พฤษจิกายน 2566
แนะนำหลักสูตร บูธกิจกรรม เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ
9.00 – 16.00 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

11.00 – 12.00 แนะนำหลักสูตร เวทีกลาง
13.00 – 14.00 เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ตึก EN04 และ ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร