เพื่อช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยMicrosoft Visual C++ ได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้น ผมจึงได้จัดทำเอกสารขึ้นมาให้ download ไปอ่านและลองทำด้วยตัวเอง